Mená študentov GJAR

 


1973/1974

Trieda: 4. A
Tr.prof.: PhDr. Tibor Sedlák

1. Bibiána Bandžáková
2. Oľga Bartoňová
3. Rozália Čajová
4. Natália Daňová
5. Valéria Falatová *
6. Magdaléna Franková
7. Daniela Glankovičová
8. Anna Gožová
9. Emília Hambaleková
10. Tatiana Chrenovská
11. Dagmar Ivasečková
12. Peter Jurčenko
13. Peter Konrády
14. Miroslav Krempa
15. Jana Krokavcová
16. Vlasta Křapová
17. Dušan Lešo
18. Gabriela Liskayová
19. Libuša Megelová
20. Zuzana Mináriková
21. Helena Oravcová *
22. Jana Orgoňová *
23. Marta Piussiová
24. Jarmila Pružinská
25. Danica Přibíková
26. Milan Sedlák
27. Jana Schlosserová
28. Jitka Součková *
29. Mária Stračiaková
30. Magdaléna Šomská
31. Peter Valdman *
32. Beáta Vašková *
33. Klaudia Vyšná
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Emil Konček

1. Eva Adamčáková
2. Ľudmila Balčáková *
3. Anna Baníková
4. Vladimír Bánoci
5. Terézia Beisetzerová
6. Peter Buzalka
7. Ivetka Fábryová
8. Štefan Fabuľa
9. Mária Fedáková
10. Darina Fedorová
11. Eva Gregorová *
12. Eva Grobauerová
13. Stanislava Horváthová *
14. Jana Hrivnáková
15. Eva Hviščová *
16. Mária Hyrjová *
17. Alexandra Jeleníková *
18. Anna Kandráčová
19. Dana Kardošová
20. Ján Kobuľský
21. Darina Koščová *
22. Eva Kusá
23. Zdena Lukáčová
24. Taťjana Maceková
25. Mária Maronová
26. Mária Marušová
27. Bernarda Miškuvová
28. Kveta Pančišinová
29. Peter Petko
30. Michal Rohaľ
31. Lea Sakalová *
32. Gabriela Sláviková
33. Jana Stanislavová *
34. Pavol Stekauer *
35. Irena Šafranková
36. Eva Šándorová
37. Beáta Šimoňáková
38. Viola Šlávková
39. Dušan Špak
40. Darina Štefančíková
41. Renáta Turáková
42. Naďa Zummerová
Trieda: 4. C
Tr.prof.: Mária Džuberová (Dezider Jacko)

1. Juraj Ďurček *
2. Anton Ferenc
3. Alžbeta Hazuchová
4. Igor Hudaček
5. Štefan Hudačko *
6. Agáta Káposztásová
7. Milan Kekely
8. Miloslav Kic
9. Mária Kmecová *
10. Jozef Kriš
11. Alžbeta Kubániová
12. Juraj Kupčiha *
13. Ján Leško
14. Milan Lukáč
15. Jaroslav Marton
16. Milan Moravec
17. Monika Nováková *
18. Elena Patáková
19. Miloslav Paulovič *
20. Milena Robová
21. Janka Stanislavová
22. Tatiana Staregová
23. Vladislava Šuhajdová *
24. Stanislav Tomek
25. Ľubomír Tomko
26. Dorota Tóthová *
27. Pavel Vrábel
28. Zuzana Weissová *
29. Marián Záhorák
30. Domicián Zahorjan *
31. Kamila Žideková
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Ján Goliaš

1. Peter Babej
2. Marcela Baluchová
3. Anton Baran
4. Karol Bartsch *
5. Ivan Boršč
6. Marián Čiernik
7. Ľubomír Dobiš *
8. Gabriela Domoráková
9. Daniel Greif
10. Beáta Gromanová *
11. Ľubomír Guľa
12. František Hajtol
13. František Ježik
14. Kamil Jurko
15. Ľudovít Koháni
16. Alfonz Kokoška
17. Magdaléna Korimová
18. Elena Koščová
19. Jozef Košina *
20. Vlastimila Kotuľová
21. Alžbeta Lyachová
22. Otília Miloňová
23. Jozef Novák
24. Vít Orlický *
25. Marta Oršuľáková *
26. Martin Petráško
27. Jozef Polák *
28. Pavel Polák
29. Dušan Semančík *
30. Pavol Staško *
31. Miron Stavrovský
32. Mária Sukovská *
33. Dagmar Šagátová
34. Pavel Štibranyi
35. Ružena Štoffová *
36. Danka Tiborová
37. Beáta Turcsanyiová *
38. Ján Vavrák
39. Ján Židzik