Mená študentov GJAR

 


1976/1977

Trieda: 4. A
Tr.prof.: Andrej Rovňák

1. Marián Balún
2. Vladimír Benko
3. Viera Blahovská *
4. Mária Blichárová
5. Ľubica Bodiková
6. Jozef Bulík *
7. Miroslav Callo *
8. Paulína Čirčová
9. Jana Fajčíková *
10. Katarína Fecková
11. Gabriela Fedorová *
12. Milan Grega
13. Vladimír Greif *
14. Vladimír Hudáček
15. Viliam Jakab
16. Marián Janák
17. Peter Jenčko
18. Daniela Kancírová *
19. Viera Kazimírová
20. Vladimír Kmec *
21. Tibor Kočiš *
22. Eugen Konček *
23. Ondrej Kostelník
24. Peter Krajcer *
25. Ľudmila Kulhavá *
26. Valéria Letkovská *
27. Vladimír Lipka
28. Peter Markovič *
29. Miloslav Mihok *
30. Tomáš Némethy *
31. Ján Novotný
32. Róbert Pastucha *
33. Eva Sedláková
34. Mária Sikorská
35. Ivan Školník *
36. Gabriela Šofranková
37. Františka Švaňová *
38. Miroslav Výrostko *
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Štefan Chvostaľ (Veronika Dandárová)

1. Anna Balaščáková *
2. Nadežda Čorňáková *
3. Vladimír Čuchta
4. Iveta Dlhošová *
5. Margita Eckhausová
6. Gabriela Fejérová *
7. Soňa Fenyvešová *
8. Božena Gdovinová
9. Viktor Giba
10. Gabriel Greif
11. Marta Gurbaľová
12. Ladislav Hvizoš
13. Anna Janičová
14. Marta Kačmarová
15. Miloš Kovaľ *
16. Rudolf Kozlay
17. Marta Krištofová
18. Marián Kukoľ
19. Štefan Kužma
20. Marián Longauer *
21. Zuzana Nagyová *
22. Dagmar Neupauerová *
23. Juraj Ochtinský *
24. Miroslav Osif *
25. Jozef Petraško
26. Jozef Polačko *
27. Marta Pospíšilová *
28. Monika Rauová *
29. Stanislav Sciranka
30. Iveta Senderáková
31. Miroslav Schwarcz *
32. Peter Skok *
33. Robert Szimonisz *
34. Oľga Šafranková *
35. Katarína Šeminská
36. Ján Šipoš
37. Štefan Urban *
38. Eva Vaňová
39. Oto Wassermann *
Trieda: 4. C
Tr.prof.: Alexander Greif

1. Larisa Archipová-Bugnová
2. Michal Bystriansky *
3. Natália Ciporanová
4. Lýdia Demeterová *
5. Július Demko *
6. Zlatica Durašková
7. Jaroslav Fedorišin
8. Eva Fitzeková *
9. Daniela Guziová *
10. Irena Hájková *
11. Július Henzely *
12. Jozef Horváth
13. Darina Hríbová *
14. Rudolf Humeňaj
15. Ladislav Huray
16. Mária Jacová
17. Anna Kandráčová *
18. Jaroslav Kopecký
19. Martin Lukáček
20. Marcela Mačišáková
21. Martin Mihály *
22. Jozef Mihok
23. Anna Micháliková
24. Stanislav Miko
25. Zdenka Molčanová *
26. Ivan Mušinka *
27. Jaroslava Pavlíková
28. Ľubomír Polák *
29. Darina Popovcová *
30. Ján Puzder
31. Marián Rovňák *
32. Jana Sedláková *
33. Rudolf Smik *
34. Mária Srňanská
35. Stanislav Staško *
36. Vladimír Strečko *
37. Margita Širocká *
38. Miroslav Tirčo
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Mária Demková

1. Jarmila Barjak-Malčeková
2. Ján Beliš
3. Gabriela Beskydová *
4. Anna Brodanská *
5. Eva Cpinová *
6. Mária Dráčová *
7. Marta Džobaníková
8. Iveta Fejérová *
9. Magdaléna Handzušová
10. Viliam Haraksim
11. Iveta Hrabková *
12. Jarmila Hviščová *
13. Tatiana Jalčová
14. Eva Jonerová
15. Oľga Kaláková
16. Janka Kicová *
17. Štefan Kočan
18. Helena Koreňová *
19. Gabriela Kováčová
20. Agáta Krajňáková
21. Eva Lončáková
22. Darina Maníková *
23. Milan Maťašovský
24. Viera Motyľová *
25. Iveta Olenočínová
26. Daniela Pankuchová *
27. Katarína Pastoráková *
28. Klaudia Ralbovská
29. Tatiana Rohaľová *
30. Mikuláš Seman
31. Ľubica Sirová
32. Oľga Sisaková
33. Dagmar Stanová *
34. Vladimír Šimoňák *
35. Emília Vangorová *
36. Milina Višňovská *
37. Nadežda Závodová