Mená študentov GJAR

 


1994/1995

Trieda: 4. A
Tr.prof.: PaedDr. Alica Dragulová

1. Marcel Baran
2. Juraj Bartko *
3. Nicole Bicáková
4. Daniela Bugnová
5. Martina Dolíhalová
6. Dana Ďuričeková *
7. Silvia Ferencová *
8. Adela Girčáková *
9. Martina Haláková *
10. Milan Hermanovský *
11. Juraj Chebeň
12. Jana Chudová *
13. Peter Jerge *
14. Marianna Juričková *
15. Marián Kačmár *
16. Lena Kidalová *
17. Monika Konkoľová *
18. Miroslav Kubošek *
19. Irma Majorošová
20. Róbert Marchevka *
21. Igor Marinica
22. Martina Mattová *
23. Klaudia Mirossayová *
24. Adriana Molnárová *
25. Martina Mošková *
26. Jaroslav Olejník *
27. Andrea Pavlovičová
28. Bibiana Pavlovičová *
29. Radoslav Sabol
30. Gabriela Sabolová *
31. Iveta Sabolová *
32. Eva Sopková *
33. Lenka Straková
34. Jozef Šmiga *
35. Peter Terpák *
36. Tatiana Udičová *
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Viera Martonová

1. Viktoria Abu - Zaid *
2. Miroslav Bakoš *
3. Erika Balážová *
4. Zuzana Baliková *
5. Marcel Benko *
6. Vladimír Bielek
7. Peter Blizman
8. Peter Bučko
9. Andrea Dančišinová *
10. Martina Ferencová *
11. Bohdana Ferenčíková *
12. Miroslava Frimerová *
13. Lenka Gajdošová *
14. Martina Gogová - Ferková
15. Andrea Halušková *
16. Jozef Havrilla *
17. Katarína Hostýnová *
18. Katarína Hrušková *
19. Renáta Ivanková *
20. Alena Jašová *
21. Zuzana Knutová *
22. Stanislava Libáková
23. Pavol Majerčík
24. Gabriela Majorošová *
25. Andrea Malnašiová *
26. Janka Matejová *
27. Kristína Mrvová *
28. Ivan Papcun *
29. Zuzana Platková *
30. Katarína Sačková *
31. Mária Samuelčíková
32. Aneta Semančová *
33. Tatiana Stachová *
34. Stanislav Staško
35. Beáta Uhrínová *
36. René Vollay *
Trieda: 4. C
Tr.prof.: PhDr. Milan Skladan

1. Beáta Adamová *
2. Janka Cmúrová *
3. Katarína Dziaková *
4. Katarína Fedorová *
5. Miroslava Hamborská *
6. Andrea Hatalová *
7. Šimon Hrebíček
8. Ján Jenča *
9. Denisa Jurečková
10. Ján Juričko *
11. Lucia Kuľhavá
12. Martina Ľachová *
13. Miriam Lacková
14. Slavomír Lukáč *
15. Adriana Magdová *
16. Branislav Mitrovčák
17. Michaela Mudríková
18. Jaroslav Nogrády *
19. Martina Olejárová *
20. Adriana Olexová *
21. Gabriela Palková *
22. Dagmar Perželová *
23. Martin Poklemba
24. Martina Polohárová *
25. Zuzana Slimáková *
26. Eva Stašková *
27. Martina Straková *
28. Lenka Šoltésová *
29. Viliam Štovčík
30. Marianna Talarovičová *
31. Stanislava Tarasovičová *
32. Martin Tivadar *
33. Eva Tkáčová *
34. Marcela Tobiášová *
35. Erika Trojanovská *
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Jana Dzedzinová

1. Marián Bereš *
2. Tomáš Brendza *
3. Jaroslav Ferjo
4. Marek Havran
5. Miriam Hrušková *
6. Marek Kašprišin *
7. Miriam Kašprišinová
8. Janka Kľocová *
9. Matej Kováč *
10. Ľuboslav Kubiš *
11. Zuzana Leláková *
12. Marta Lieskovská *
13. Tatiana Matlovičová *
14. Lenka Mirilovičová *
15. Helena Novotná *
16. Miriam Olejárová *
17. Zlatica Pavlovská *
18. Slavomír Popelka
19. Iveta Ritlyová *
20. Marianna Rusnáková
21. Renáta Ruttkayová *
22. Gabriela Sláviková *
23. Jana Sokolová *
24. Kamila Stedinová *
25. Gabriela Straková *
26. Richard Ščambura *
27. Viviana Šofranková *
28. Andrea Štefánová *
29. Milan Tomko
30. Dana Tureková *
31. Stanislava Uhríková *
32. Peter Virba
33. Slavka Žideková