Mená študentov GJAR

 


Zoznam žiakov 1. A
Tr. prof.: RNDr. Majoroš

1. Baran Matúš
2. Borguľa Matúš
3. Cmarová Lucia
4. Dugasová Katarína
5. Ferková Tatiana
6. Frk Lukáš
7. Gulová Noémi
8. Gumanová Jana
9. Hostinská Miroslava
10. Hrušovský Ján
11. Hubcej Marek
12. Javorská Zuzana
13. Kačala Tomáš
14. Kakaščíková Jana
15. Kaloková Martina
16. Karabinoš Vladimír
17. Kolesárová Jana
18. Krišová Michala
19. Libová Dominika
20. Mamrilla Tomáš
21. Mergešová Martina
22. Merkovská Magdaléna
23. Millá Tatiana
24. Minárik Peter
25. Pastuchová Veronika
26. Pribula Tomáš
27. Sabolová Anna
28. Sciranková Ivana
29. Staviarská Mária
30. Škultétyová Ivona
31. Šofranková Valéria
32. Štalmachová Ivana
33. Štroncerová Viera
34. Uhrinová Dana

Zoznam žiakov 1. B
Tr. prof.: RNDr. Mergešová

1. Angelovičová Anna
2. Baranová Mária
3. Beniš Ján
4. Bramuška Patrik
5. Daňko Silvester
6. Ďurík Jozef
7. Hauserová Daniela
8. Katuščáková Alica
9. Kentoš Lukáč
10. Koňařík Marek
11. Kontroš Tomáš
12. Kyseľ Jozef
13. Labudová Iveta
14. Macko Martin
15. Makuchová Martina
16. Marcinčin Jozef
17. Marcinčinová Lenka
18. Mýtnik Martin
19. Nagy Erik
20. Poláková Lucia
21. Roman Radoslav
22. Semančíková Petra
23. Sičáková Alena
24. Sisáková Jana
25. Sopko Rastislav
26. Straková Juliana
27. Ščigulinská Jana
28. Škyvra Ladislav
29. Šlosár Mário
30. Štofko Michal
31. Tomko Lukáš
32. Uher Maroš
33. Urdová Mária
34. Valeriánová Jarmila

Zoznam žiakov 1. C
Tr. prof.: PaedDr. Dudová

1. Augustín Tomáš
2. Baluchová Lýdia
3. Bernátová Patrícia
4. Budišová Martina
5. Čurilla Marek
6. Drutovič Dávid
7. Ďurovec Peter
8. Džačovská Lucia
9. Gábor Peter
10. Galeštoková Jana
11. Gibová Ľubica
12. Greifová Daniela
13. Guman Marek
14. Hanis Tomáš
15. Homzová Veronika
16. Hrbáľová Zuzana
17. Hudáková Zdenka
18. Jarkovská Michaela
19. Knapová Daniela
20. Krišová Daniela
21. Mihalov Ján
22. Miklušová Michala
23. Novosad Peter
24. Orságová Daša
25. Pančišinová Miriama
26. Pindeš Tomáš
27. Popčáková Daniela
28. Sidorjaková Nikola
29. Slováková Sandra
30. Sovičová Ivana
31. Štávorská Zuzana
32. Švedová Miroslava
33. Žulkovská Kristína

Zoznam žiakov 1. D
Tr. prof.: Mgr. Sabol

Zameranie: 7902 5 05 - INFORMATIKA
1. Arendáč Tomáš
2. Baloga Jakub
3. Čellár Štefan
4. Draženský Daniel
5. Droscová Lenka
6. Ferencová Lenka
7. Geciková Kristína
8. Chamila Sergius
9. Jedlák Martin
10. Kandalová Katarína
11. Knapíková Katarína
12. Komiňák Oto
13. Kotuľa Tomáš
14. Labuda Ivan
15. Lackovič Matúš
16. Markovič Martin
17. Masaryk Tomáš
18. Mihalčin Matúš
19. Miloňová Daniela
20. Paulenová Denisa
21. Peregrinová Dominika
22. Rokošná Dorota
23. Rusňáková Eva
24. Salai Viktor
25. Saloky Oto
26. Staško Tomáš
27. Stroková Veronika
28. Struk Michal
29. Šimanská Katarína
30. Tekeľ Daniel