Mená študentov GJAR

 


1993/1994

Trieda: 4. A
Tr.prof.: RNDr. Tatiana Mergešová

1. Silvia Bachingerová *
2. Marián Bednár *
3. Martin Beliš *
4. Jozef Buzgó *
5. Veronika Dluhošová *
6. Viliam Dohňanský
7. Lucia Dojčáková *
8. Slávka Dugasová *
9. Melánia Dulenčínová *
10. Marián Filina *
11. Zuzana Fričová *
12. Tomáš Husovský *
13. Mária Chudová *
14. Mariana Kacárová *
15. Alexandra Kapišovská *
16. Patrik Kotora
17. Mária Kováčová *
18. Adriana Koželová *
19. Terézia Levendovská
20. Ľudovít Lukáč
21. Miroslav Majirský
22. Miloš Pokšiva
23. Ľudmila Rovňáková *
24. Marek Salka *
25. Marek Straka
26. Zdenka Šarišská *
27. Radovan Šatala
28. Lívia Šillová *
29. Jana Štecová *
30. Marek Štovčík *
31. Jana Timková *
32. Vladimír Uhlár *
33. Renáta Vaľková *
34. Katarína Zlatohlavá
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Margita Skalská

1. Erika Adamová
2. Mária Andreánská *
3. Ľudmila Barančíková
4. Martin Bikár *
5. Viliam Birkner *
6. Paulína Cinegová *
7. Martin Čačo *
8. Marek Daniel-Čarný *
9. Martina Daňková *
10. Peter Feč *
11. Marián Horváth *
12. Renáta Jacková *
13. Radovan Kamenec *
14. Zuzana Kinlovičová *
15. Katarína Labajová *
16. Richard Lazorčák *
17. Rajmund Mirdala *
18. Róbert Novotný
19. Andrea Onufráková
20. Alexandra Ovšáková
21. Richard Palko
22. Janka Pancuráková *
23. Marián Petranin
24. Ivana Petričková *
25. Martina Petríková *
26. Klára Platková
27. Martin Samuelčík
28. Stanislav Sipko *
29. František Stacho *
30. Zita Steranková *
31. Peter Šeliga *
32. Katarína Timková *
33. Zuzana Ťapajová *
34. Juliana Vancová *
35. Slávka Velebírová *
36. Saskia Žáková *
37. Jozef Župa
Trieda: 4. C
Tr.prof.: Magdaléna Klauzerová

1. Branko Balla *
2. Kamila Balintová *
3. Andrea Basárová *
4. Monika Brillová *
5. Cecília Buntová *
6. Radovan Čikeš *
7. Stanislava Činčárová *
8. Slavka Fabianová *
9. Michal Feňak
10. Jozef Greňo
11. Marianna Hadzimová *
12. Vladimíra Horvátová *
13. Ján Ivančo *
14. Martina Kalafusová *
15. Juraj Kmec *
16. Eva Kolpáková
17. Alica Konrádyová *
18. Eva Kopčáková *
19. Zuzana Kováčová *
20. Peter Macej *
21. Dana Molčanová *
22. Jana Némethová *
23. Katarína Ontková *
24. Marcel Pavlovič *
25. Beata Potočňáková
26. Martin Saróssy *
27. Sylvia Smolková *
28. Simona Solomajerová *
29. Tomáš Trenkler *
30. Eduard Vinkler *
31. Slávka Zborovianová *
32. Oto Zeithaml *
Trieda: 4. D
Tr.prof.: PhDr. Irina Mattová

1. Juraj Almássy *
2. Ľudmila Balunová *
3. Peter Bendl
4. Martina Buráková *
5. Juraj Cuper *
6. Karin Fejérová
7. Nicole Fuchsová
8. Miriam Gamcová
9. Marek Goban
10. Martina Guzová *
11. Renáta Haburajová
12. Marek Havrila *
13. Dušan Hruška *
14. Martina Jašová *
15. Kamil Jurašek *
16. Viliam Karas *
17. Janka Majerčíková *
18. Andrea Martinovičová *
19. Matúš Mihálik
20. Vladimír Milas *
21. Janka Murínová *
22. Ľubica Pariľáková *
23. Monika Pavlíková
24. Vlastimil Petrenčák
25. Viera Petrová *
26. Stanislav Pribulla
27. Zuzana Rothová *
28. Maxim Stošek *
29. Ladislav Szabó *
30. Sylvia Šimonová *
31. Pavol Štefaňák
32. Martin Timko
33. Blanka Vincová *
34. Alena Vozáriková *