Mená študentov GJAR

 


1991/1992

Trieda: 4. A
Tr.prof.: Andrej Štefanský

1. Lucia Almássyová *
2. Svetlana Balážová *
3. Martina Cukerová *
4. Marek Daňo *
5. Zuzana Ferencová
6. Dagmar Fottová *
7. Mária Grejtáková *
8. Henrieta Gulyássyová
9. Ivana Chlebáková *
10. Peter Jaš
11. Jana Manirná *
12. Martina Mihaľová *
13. Martin Miklošík
14. Slávka Mrázová
15. Stanislav Námešpetra *
16. Dušan Nemec
17. Štefan Novotný
18. Stanislava Rákošová *
19. Gabriela Sedláková *
20. Marek Semančík
21. Mária Scholtzová
22. Svetlana Sikorjaková *
23. Rastislav Stanek *
24. Monika Straková
25. Slávka Šintalová *
26. Marcela Šoltýsová *
27. Monika Verbovská
28. Monika Zábavníková *
29. Zuzana Saksová
Trieda: 4. B
Tr.prof.: PaedDr.V. Dandárová

1. Peter Baláži *
2. Jana Bartková *
3. Katarína Boháčiková
4. Marián Ceperko *
5. Sandra Dernerová *
6. Katarína Dlugošová
7. Jana Fečáková
8. Anna Feňaková *
9. Eva Hadzimová *
10. Blanka Hanzelová *
11. Adriana Ivanová
12. Nataša Jenčová *
13. Juraj Kopčák
14. Martin Korž *
15. Oľga Majorošová *
16. Vladimíra Maňkošová *
17. Martina Námešpetrová *
18. Peter Németh *
19. Ingrid Nográdyová
20. Marcela Olejníková
21. Sylvia Onufráková *
22. Jozef Plško
23. Radoslav Ruščák *
24. Ingrid Sabanošová *
25. Lýdia Soľarová
26. Anna Storinská *
27. Milan Valko *
28. Monika Vaňová *
29. Lucia Vojčíková *
30. Radoslava Výhonská
Trieda: 4. C
Tr.prof.: PaedDr. Mária Novosadová

1. Katarína Bandurová *
2. Zuzana Bičejová *
3. Patrik Brandt *
4. Róbert Bujdóso *
5. Andrea Cvengrošová *
6. Jana Ďuričeková *
7. Ľubica Forraiová *
8. Stanislav Gábor *
9. Vladislav Geletka *
10. Sylvia Glovacká *
11. Zoltán Goldenberg *
12. Marianna Guňová *
13. Adriana Karasová *
14. Kiril Kirilov *
15. Martin Klempay *
16. Martin Kmec *
17. Oliver Kríž *
18. Slavomír Kundrík *
19. Viliam Lapčák
20. Jaroslav Marinica
21. Mario Markovič *
22. Oľga Miklošová *
23. Martina Petrová *
24. Slavomír Poloha *
25. Róbert Ramazetter *
26. Michal Segľa
27. Silvia Sekaninová *
28. Peter Ševcov *
29. Lucia Šillová *
30. Mária Trenklerová *
31. Drahomíra Varcholová *
32. Adriana Vašková *
33. Ingrid Vojteková *
34. Viera Vyšňovská *
Trieda: 4. D
Tr.prof.: RNDr. Anna Čorbová

1. Aleš Aščeka
2. Anton Baláži
3. Rastislav Bősőrmenyi
4. Nicole Březinová *
5. Valér Čanda *
6. Dávid Domen *
7. Dávid Farinič
8. Branislav Frk
9. Martina Gerjaková *
10. Zdenko Grajcar *
11. Dominik Haršaník
12. Henrieta Jusková *
13. Jana Kozárová *
14. Slavka Krulišová *
15. Patrik Kumičák
16. Jana Luptáková *
17. Alena Maťašová *
18. Erika Mikulová
19. Daniel Mlynár *
20. Miriam Mrázová
21. Dagmar Nemcová
22. Michal Novodomský
23. Marcel Onderuš *
24. Pavol Onduš
25. Antónia Pavlišinová *
26. Peter Prokopčák *
27. Martin Roškanin *
28. Andrea Rusňáková *
29. Mária Saksová *
30. Veronika Šurjaková *
31. Radovan Trišč *
32. Nataša Uhlárová *
33. Peter Varga