Mená študentov GJAR

 


1967/1968

Trieda: 3. A
Tr.prof.: Jozef Pella

1. Ľubomír Dojčák
2. Ján Fiľakovský
3. Imrich Gombár
4. Helena Horáková *
5. Ľubica Chovancová
6. Marián Iľko
7. Anna Imrichová *
8. Monika Jurašková
9. Vladimír Karabinoš
10. Svetluša Komanová
11. Zlatica Králiková *
12. Pavol Lazorčák
13. Ondrej Lipták
14. Mária Mizlová
15. Anastázia Orosová
16. Ján Pavlík
17. Peter Pavuk
18. Štefan Radačovský
19. Amália Sakalová
20. Marián Sninčák
21. Dáša Surzenová
22. Kvetoslava Tajnaiová
23. Jarmila Timková
24. Mária Tobiašová
25. Oľga Tóthová
26. Ľudmila Vozárová
Trieda: 3. B
Tr.prof.: Belo Tomčan

1. Ľudmila Barnová
2. Štefan Benko *
3. Ján Bilas
4. Mária Cehelníková
5. Július Čepela
6. Marián Čerenský *
7. Agáta Čiernohorská
8. Terézia Dvorčáková
9. Marta Fabuľová
10. Viera Ferencová *
11. Cyril Gáll
12. Pavel Graus
13. Mária Havrilová
14. Štefan Hudák *
15. Nataša Jašková
16. Marián Kacvinský
17. Marcela Kaňuchová *
18. Margita Koločíková
19. Dušan Martinčok *
20. Martin Mešša
21. Ľubomír Nemec *
22. Anna Novotná
23. Achác Orgonáš
24. Mária Potocká
25. Emília Vaščurová
Trieda: 3. C
Tr.prof.: Pavol Surgent

1. Mária Babkovičová
2. Lukáš Badanič
3. Eva Beňová
4. Gabriela Blašková
5. Mária Dzurčaninová
6. Jozef Gál
7. Helena Gontová
8. Katarína Hájková *
9. František Husovský
10. Ľubomír Ján Javorský
11. Mária Kažíková
12. Anna Kostelníková
13. Vladimír Maňkoš
14. Marta Mihaliková
15. Marián Papcun
16. Juraj Platko
17. Marta Platková
18. Eugen Ružický *
19. Eva Szegedyová
20. Mária Svíteková
21. Anna Ševcová
22. Elena Tomášová
23. Margita Uebersaxová
24. Anna Vihonská
25. Michal Vyšňovský
26. Gabriela Weberová *
Trieda: 3. D
Tr.prof.: Ľudovít Hajduček

1. Veronika Arjeová *
2. Anna Birošová
3. Bernardetta Branišová
4. Alena Bžiská
5. Magdaléna Cuníková
6. Helena Dlugošová
7. Tatiana Hamarová
8. Jana Hudačková *
9. Viera Kubíková *
10. Gabriela Leütterová *
11. Dionýz Majdák
12. Terézia Mihaľová
13. Eva Mikluššáková *
14. Alois Oliva
15. Eva Pálková
16. Ľudmila Robová *
17. Antónia Rondzíková *
18. Ľudmila Sedláková
19. Cecília Škerlíková
20. Marián Tomko
21. Mária Uličná
22. Erika Weissová *
Trieda: 3. E
Tr.prof.: Jozef Mastilák

1. Eleonóra Bigošová
2. Mária Blaňárová
3. Eva Čiffáryová *
4. Ľubica Feriančiková
5. Mária Gajdošová *
6. Ľudmila Galdunová
7. Otília Gerková *
8. Tatiana Gottliebová
9. Ľudmila Kováčová
10. Mária Kundrátová *
11. Darina Kurhajcová
12. Lívia Lazorová *
13. Terézia Libová
14. Mária Lukáčová
15. Monika Mičutová
16. Mária Mrúzová
17. Katarína Piussiová
18. Marta Sekeľová
19. Ľubica Lipská
20. Elena Skripová
21. Mária Smolková
22. Monika Stachová
Trieda: 3. F
Tr.prof.: Veronika Dandárová

1. Dimitrija Borisová-Bačíková
2. Mária Bujdošová
3. Anna Drotárová
4. Rozália Fedáková
5. Marta Ferencová
6. Jana Husárová
7. Mária Darina Jacková
8. Marianna Kaliská
9. Mária Kosalniková
10. Mária Kručayová
11. Zlatica Lazárová
12. Alžbeta Lešková
13. Ľudmila Lišková *
14. Amália Marcinová
15. Tatiana Perečinská
16. Alžbeta Petríková
17. Oľga Platková
18. Eva Soliarová
19. Margita Straková
20. Mária Szabóová
21. Zita Šurinová
22. Margita Taybliková
23. Mária Uhrinová *
24. Danka Ukstová
25. Helena Vargová