Mená študentov GJAR

 


1965/1966

Trieda: 3. A
Tr.prof.: Mária Demková

1. Magdaléna Cichá
2. Marta Černotová *
3. Zuzana Dzurjová
4. Janka Janečková *
5. Ľubomíra Janečková
6. Ľudmila Janočková
7. Mária Kiššová
8. Mária Kolcunová
9. Marta Kubíková
10. Margita Lazorčáková *
11. Mária Lazorčáková *
12. Janka Lempelová
13. Oľga Lezová
14. Kvetoslava Lunáková
15. Stanislav Lyzák
16. Ján Maťaš
17. Agáta Mikolajčáková *
18. Eva Moskaľová
19. Igor Novák
20. Viera Poliaková *
21. Adriana Pollová
22. Bernardína Pribullová
23. Tibor Roba
24. Viera Rusnáková *
25. Július Sabol
26. Oľga Sopková
27. Angela Šefčíková
28. Ľubov Štilichová
29. Anna Švihurová
30. Pavol Timko
31. Eva Vjaterová *
32. Darina Zúbeková
33. Ján Železník
Trieda: 3. B
Tr.prof.: Mikuláš Kotora

1. Antónia Blaňárová
2. Eva Burgrová
3. Viera Cmúrová
4. Vlasta Dobrovodská
5. Štefan Dučai
6. Alžbeta Ďuricová
7. Vladimír Fritz
8. Imrich Gajdoš
9. Dagmar Gregová *
10. Jana Harbáčová
11. Anna Hromjaková
12. František Hudák
13. Jozef Jurek
14. Marta Kačmariková
15. Gabriela Kandalová *
16. Elena Keruľová
17. Mária Kišidajová
18. Jolana Koščová *
19. Danica Kováčiková
20. Anton Krasnec
21. Jozef Kron
22. Karol Loebe
23. Petronella Macorligová
24. Marta Mihoková
25. Mária Miščiková
26. Melánia Mosná
27. Ladislav Novák
28. Mária Pribullová
29. Katarína Reuterová
30. Daniela Rokošná *
31. Vlasta Šimková
32. Mária Tarasovičová
33. Mária Turčániová
34. Dagmar Vafeková
35. Andrej Valuš
Trieda: 3. C
Tr.prof.: Štefan Chvostáľ

1. Ján Balla *
2. Oľga Cucorová
3. František Drobný
4. Emil Fotta
5. Jolana Germušková
6. Kristína Ivanová
7. Božena Jarinová
8. Štefan Karahuta
9. Jolana Kičurová
10. Marián Kivader
11. Jozef Kušnír
12. Mária Lehetová
13. Ján Madara
14. Petronela Matejová
15. Júlia Mihaľová
16. Margita Michalská
17. Jozef Mikluš
18. Mária Molčanová
19. Mária Petrová *
20. Ladislav Sabanoš
21. Jozef Sabol
22. Anna Semanová
23. Viera Semanová
24. Anna Sotáková
25. Anton Stracenský
26. František Tkáč
Trieda: 3. D
Tr.prof.: František Balún

1. Peter Boháč
2. Marianna Borošová *
3. Mária Buzgová
4. František Čižmárik *
5. Ján Dorko
6. Božena Hanzélyová
7. Darina Horochoničová
8. Miroslav Hricišák
9. Daniel Janík
10. Gabriela Kollárová
11. Viliam Knapčok
12. Ľubomír Krajňák
13. Marta Ličáková
14. Miroslav Macek
15. Myron Majdák *
16. Imrich Nadˇ
17. Valentín Neupaver *
18. Oto Olšavský
19. Gizela Orgonášová
20. Sabina Palenčárová
21. Mária Palšová *
22. Félix Pavlík
23. Margita Pribulová
24. Mária Pribulová
25. Robin Syrovátka
26. Mária Topitkálová
27. Marián Trenkler *
28. Viola Vargová
29. Jozef Stracenský
Trieda: 3. E
Tr.prof.: Mária Džuberová

1. Milan Baláž *
2. Apolónia Bertová
3. Eva Branecká
4. Anton Bučko
5. Marta Čontofalská
6. Ivor Drács
7. Anna Eperiešiová
8. Júlia Hajduková
9. Agnesa Mirková
10. Miroslav Hlupík
11. Jozef Hriňák
12. Ladislav Hučko *
13. Jaroslav Jakubčin *
14. Anton Keller
15. Anton Košalko
16. Stanislav Kuča
17. Marta Macejová
18. Anna Minarčíková
19. Eva Nemčíková
20. Otília Hižníková
21. Štefan Nižník
22. Anna Paličková
23. Mária Pavíleková
24. Oľga Polomská *
25. Slavomír Slaninka
26. Viliam Švaňa
27. Jaroslav Tkáč
28. Anton Tomčan
29. Jozef Turóci
30. Monika Zgolová
Trieda: 3. F
Tr.prof.: Andrej Štefanský

1. Anton Adamkovič
2. Eva Adamovská
3. Marko Badanič
4. Dušan Balara
5. Mária Bebľarová
6. Eva Capáková
7. Anna Čelovská
8. Štefan Daňko
9. Jarmila Drutovičová
10. Ružena Dullová
11. Oľga Gavulová *
12. Milan Haško
13. Jozef Ivan
14. Emília Jarušinská
15. Anna Kravcová
16. Mária Krivánková
17. Branislav Kušnír *
18. Jana Lacková
19. František Leško
20. Anna Leššová
21. Andrej Lipka
22. Tibor Matis
23. Eugen Mauritz
24. Darina Mešková
25. Milica Milľová
26. Anna Neupauerová
27. Darina Prepirová
28. Rudolf Repčák
29. Anton Ružický
30. Viera Stanovská
31. Oľga Surinová
32. Eva Vaľková