Mená študentov GJAR

 


Zoznam žiakov prima A
Tr. prof.: Mgr. Kotuličová

1. Alexovičová Dominika
2. Balušinský Filip
3. Bednarčáková Zuzana
4. Beliš Marek
5. Bilák Martin
6. Duda Milan
7. Figura Juraj
8. Flešár Martin
9. Hadyová Barbara
10. Harangozo Radoslav
11. Hlinková Jana
12. Holodňáková Lenka
13. Kaletová Eva
14. Kaščáková Martina
15. Katuščáková Dominika
16. Liesener Benjamín
17. Lukáčeková Martina
18. Lux Erik
19. Neščivera Michal
20. Potočňáková Martina
21. Rešovská Barbora
22. Sedláková Soňa
23. Schichmanová Paula
24. Slávik Tomáš
25. Sotáková Radka
26. Struk Ivan
27. Šarišský Jakub
28. Škvarlová Lýdia
29. Vernarský Michal