Mená študentov GJAR

 


1990/1991

Trieda: 4. A
Tr.prof.: PaedDr. Jozef Mačuga

1. Martin Balčák
2. Žaneta Brodová *
3. Júlia Dojčáková *
4. Lucia Drotárová *
5. Erika Fabianová *
6. Peter Farkaš
7. Otília Gáborová *
8. Dana Gajdošová
9. Zuzana Gregová *
10. Anna Holingová *
11. Adriana Hovančáková *
12. Peter Hvizdoš
13. Slavomíra Kaletová *
14. Oliver Kálnássy
15. Daniel Karniš
16. Ľuboslava Kollárová
17. Miriam Kormaníková *
18. Marek Legnavský
19. Janka Magdová *
20. Jozef Máthé *
21. Beatrica Melkovičová *
22. Miroslav Mikolaj
23. Zuzana Ocilková *
24. Martina Petrovičová
25. Silvia Príhodová
26. Tatiana Sabolová *
27. Natália Sovíková *
28. Dušan Švoňava
29. Silvia Timková *
30. Martina Zborovianová *
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Mária Kollárová

1. Martina Ciulisová *
2. Pavlína Danišová *
3. Gabriela Englerová *
4. Iveta Fabianová *
5. Anna Foľtová *
6. Adriana Grešová *
7. Soňa Hartmannová *
8. Martin Ištvan
9. Michal Jura
10. Nataša Kostrábová *
11. Martina Kovalová *
12. Dagmar Lišková
13. Michaela Lutonská
14. Sylvia Mačugová *
15. Marcela Magdičová *
16. Blanka Maňkošová *
17. Mária Molčanová
18. Nicole Nemcová *
19. Ondrej Rovňák *
20. Martin Sabol *
21. Ján Sallai
22. Renáta Smelá *
23. Róbert Smrek *
24. Adriana Stehnová
25. Marián Sterančák
26. Daniel Škovran
27. Richard Švec *
28. Andrea Tomková
29. Patrik Krožer
30. Lýdia Prištiaková *
Trieda: 4. C
Tr.prof.: PhDr.Mária Markovičová

1. Eugen Andreánsky *
2. Miroslava Bandurová *
3. Iveta Baranová *
4. Jaromír Botko *
5. Michal Čuchran
6. Erika Demeková *
7. Janka Feňďová *
8. Erika Godlová *
9. Martina Greňová *
10. Hedviga Holentová *
11. Stanislav Hopta *
12. Zuzana Horváthová *
13. Martin Hrehovčík *
14. Andrea Chudíková *
15. Júlia Jankurová
16. Adriana Jarošová *
17. Martin Krupa *
18. Ľubor Kušnír *
19. Adriana Laputková *
20. Štefan Marton *
21. Ivan Mikuľak *
22. Ľubomír Molčan *
23. Ľubomír Paleček *
24. Henrich Petrík *
25. Mária Sedláková *
26. Ján Senčák *
27. Martin Staško
28. Štefánia Šintalová
29. Janka Škrabská
30. Marek Tománek *
31. Vanda Vašková *
32. Milan Výrostko *
Trieda: 4. D
Tr.prof.: PhDr. Tibor Sedlák

1. Martin Bechera *
2. Nicole Belušáková
3. Radoslav Drdák
4. Daniel Dugas
5. František Futej
6. Gabriela Háberová *
7. Ivana Hajduková *
8. Patrik Holinga *
9. Darina Kancírová
10. Marcel Kleja *
11. Martin Lacko
12. Iveta Marcinková
13. Tatiana Marcinová *
14. Jana Maťašová *
15. Marcel Mižanin
16. Andrea Palková *
17. Kamil Pavúk
18. Anton Petko
19. Gabriela Petríková *
20. Lenka Rusňáková *
21. Anetta Sabolová *
22. Anton Sklenka *
23. Kamil Tokár *
24. Peter Tomko
25. Monika Tulachová *
26. Marcel Vaľko
27. Milena Vargová
28. Erik Wittner
29. Mariana Wolanská *
30. Zuzana Ziburová *