Mená študentov GJAR

 


1995/1996

Trieda: 4. A
Tr.prof.: Mária Ďurčeková

1. Lenka Babicová
2. Slávka Bilá *
3. Zuzana Bodnárová
4. Martina Dindová
5. Lucia Ferenčáková
6. Silvia Gerhartová
7. Alexandra Gerláková *
8. Simoneta Gerláková
9. Zuzana Gobanová *
10. Miroslava Grajciarová *
11. Juliana Ivanecká *
12. Michaela Javorská *
13. Ivan Jurič
14. Monika Kacárová *
15. Dana Kalinová *
16. Peter Kehl *
17. Oľga Komanická *
18. Lucia Krajňáková *
19. Tatiana Lukáčová *
20. Július Mastiľák *
21. Henrieta Mikolajová
22. Ľubomíra Oríšková *
23. Martina Petruščáková *
24. Marián Piroh
25. Miloš Poloha *
26. Lucia Provazníková *
27. Lenka Sekerecová *
28. Dušan Sloboda *
29. Martina Šoltýsová *
30. Radoslav Tkáč *
31. Zuzana Zvirinská *
32. Štefan Žarnay
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Katarína Mačugová

1. Antónia Balčáková *
2. Marián Bandžák *
3. Stanislava Baštová
4. Katarína Bujdošová
5. Marta Čelková *
6. Martina Činčuráková
7. Jozef Dzurilla *
8. Katarína Englerová
9. Ľubomíra Fedorová *
10. Marek Hermel
11. Zuzana Hobrľová
12. Peter Hrehovčík
13. Daniela Hromadová *
14. Mária Ješková
15. Zuzana Kahancová *
16. Pavol Kopřiva *
17. Tibor Kulčár
18. Mária Kumičáková
19. Martin Ladányi *
20. Martina Leláková
21. Marián Mačura *
22. Pavol Markovič *
23. Ivana Mátrayová
24. Antónia Paričiová *
25. Slavomír Prčík
26. Daniela Roškaninová *
27. Vladimír Soško *
28. Alexandra Šimanská *
29. Miloš Šoltés
30. Anna Timková *
31. Adriana Tinthoferová *
32. Zuzana Tóthová
33. Slávka Túšová *
34. Jana Valigurská *
35. Ivana Veselá
Trieda: 4. C
Tr.prof.: PhDr. Viliam Ovád

1. Beatrica Adamkovičová
2. Zuzana Bálintová
3. Matúš Bartko *
4. Jozef Bavoľár
5. Pavol Bučko
6. Slávka Bulnová
7. Mária Činčárová *
8. Slávka Daňková *
9. Ľudmila Dóžová
10. Adriana Dudová *
11. Erika Fedorová *
12. Jana Fišerová
13. Vladimír Grejták *
14. Martina Hyrjová
15. Silvia Jačišinová *
16. Mária Kollárová
17. Peter Kopčák
18. Daniela Kundríková *
19. Tatiana Lempeľová *
20. Mária Mačutková *
21. Marek Marcinčin *
22. Jaroslava Orlovská *
23. Martina Pavlovská
24. Silvia Petríková *
25. Mária Poláková
26. Zdenka Schwarzbacherová *
27. Tatiana Skripová *
28. Viliam Stanek
29. Gabriela Ščerbáková *
30. Erika Šebešová *
31. Martina Šíma *
32. Monika Timková *
33. Alena Uhrínová *
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Mária Kollárová

1. Peter Augustín *
2. Martin Bednár
3. Denisa Bilasová
4. Zuzana Cajgovičová *
5. Ondrej Daňko *
6. Jana Demeková *
7. Stanislava Dluhošová
8. Pavol Dzivý
9. Peter Dzivý
10. Viera Ferencová
11. Martin Hadzima
12. Zita Heverová
13. Ľuboslava Javorská
14. Eva Klebanová *
15. Eva Klejová *
16. Václav Kostuň
17. Katarína Koščová
18. Vladislav Kovaľ
19. Zuzana Lazorčáková *
20. Peter Magura *
21. Dajana Manduľová
22. Daniela Marcinová
23. Silvia Namešpetrová *
24. Tatiana Petrová
25. Martina Piruchová
26. Janka Podhorská
27. Vladimír Podhorský *
28. Lívia Polohárová *
29. Gabriela Reviľáková
30. Michaela Roháľová *
31. Slávka Sabolová
32. Martina Siváková *
33. Martin Slávik *
34. Drahoslava Stanková
35. Tomáš Straka