Mená študentov GJAR

 


1975/1976

Trieda: 4. A
Tr.prof.: František Balún

1. Anton Adam
2. Jana Adamová
3. Zuzana Antolíková
4. Daniela Balčáková
5. Helena Balušinská
6. Dušan Blicha
7. Daniela Ferencová *
8. Pavol Gallo *
9. Paulína Golecová
10. Emil Grobauer *
11. Marcela Hrivňáková
12. Iveta Hurayová *
13. Ľubomír Jacko *
14. Jarmila Kaščáková
15. Lýdia Kažimírová *
16. Jana Klimová *
17. Eva Kováčová
18. Ľuboš Kušnír
19. Ľudovít Labik *
20. Oleg Laputka
21. Andrej Luterán
22. Marián Macko
23. Ľubomír Marcinko
24. Marta Mikuľáková
25. Dionýz Milly
26. Vladimír Mrúz
27. Anna Novotná
28. Anna Novotová
29. Magdaléna Paločková
30. Jana Príhodová *
31. Peter Richman
32. Mária Sedláková
33. Tomáš Stanislav
34. Jozef Šimčík *
35. Miloš Škatulár
36. Jana Tiborová
37. Štefan Tirčo *
38. Juraj Vagašský
39. František Zgola
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Pavol Surgent

1. Ľubomír Antol
2. Marián Babčák *
3. Peter Beňa
4. Dušan Budaj
5. Darina Digoňová
6. Mária Digoňová *
7. Jarmila Dovalová *
8. Dušan Dysko
9. Iveta Ferková *
10. Marián Flimel *
11. Miloš Guzi
12. Milan Choma
13. Jozef Kačala
14. Stanislav Kačmarík *
15. Viera Kačúrová *
16. Gabriela Kóciová
17. Marián Košuth
18. Svetlana Krajňáková *
19. Ivana Kravčáková *
20. Miroslava Kvasnová
21. Vladimír Labík
22. Róbert Lórencz
23. Oto Marek
24. Juraj Maťufka
25. Oľga Moravčíková *
26. Eva Nagyová
27. Mikuláš Oravec
28. Ján Pančišin
29. Adela Paulovičová
30. Vladimír Petrov *
31. Peter Potočňák
32. Jozef Rákoci
33. Štefan Ringer
34. Ľudmila Salayová *
35. Božena Staneková
36. Erika Tekeľová *
37. Ivo Vaľko
Trieda: 4. C
Tr.prof.: Mária Markovičová

1. Katarína Bajcurová *
2. Dana Bártová
3. Beatrica Búriová
4. Ľudmila Cabanová *
5. Vladimír Dupej
6. Svetlana Fedorová
7. Anton Forint *
8. Vladimír Halečka
9. Edita Holubkovičová
10. Peter Horkavý *
11. Milovan Kačmarik
12. Helena Kaščáková
13. Mária Kičková
14. Zlata Knapíková-Radačovská
15. Jozef Liba *
16. Svetlana Ljubimovová
17. Alena Málková
18. Darina Miškufová
19. Jarmila Mlinaričová
20. Oľga Palková
21. Oľga Repaská *
22. Alžbeta Rusinková
23. Silvia Semešiová *
24. Magdaléna Smetanková
25. Jana Strapková *
26. Anna Strculová-Dolíhalová
27. Jana Ščecinová
28. Jana Štecková
29. Larisa Švedová
30. Viera Vašková *
31. Dušan Vojník
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Andrej Štefanský

1. Mária Bertová
2. Otília Bochňáková
3. Aurélia Ciulisová
4. Beáta Čorbová
5. Jarmila Čorbová
6. Regina Gajdošová
7. Klára Hajducká
8. Danka Hulvejová
9. Anna Ivanková *
10. Zora Janotková
11. Jozef Jurenka
12. Katarína Kikucová
13. Lýdia Knižáková
14. Ľudmila Kokinčáková
15. Jarmila Kreminská
16. Viera Marková
17. Božena Markovičová
18. Daniela Matisová
19. Daniel Meško
20. Blanka Miklovičová *
21. Gabriela Mryglotová *
22. Igor Pavlinský
23. Eva Pirohová
24. Nadežda Pješčáková *
25. Viera Praščáková *
26. Mária Rímska
27. Marta Sobotová
28. Ľubica Stachová
29. Emília Škapurová
30. Oľga Šoltésová *
31. Eva Štávorská *
32. Mária Štroncerová
33. Dušan Šveda
34. Eva Šverhová
35. Daniela Tkáčová
36. Mária Tutková
37. Ján Vrábeľ