Mená študentov GJAR

 


1978/1979

Trieda: 4. A
Tr.prof.: PhDr.Tibor Sedlák

1. Rudolf Beliš
2. Zlata Beranová
3. Ingrid Ciulisová *
4. Zuzana Čujová *
5. Mária Dudová *
6. Mária Dušáková *
7. Karol Fábry
8. Jaromír Gajdár
9. Ján Goč *
10. Ľudmila Gogová
11. Marián Husovský
12. Sergius Chamila *
13. Jarmila Chmeliarová *
14. Mária Jutková *
15. Roman Kočí
16. Miroslav Kuzmiak
17. Peter Kvitkovič
18. Jaroslava Ličáková *
19. Anna Lörincová *
20. Dušan Lúčan
21. Ľudovít Marcinčín *
22. Anna Mihoková *
23. Daniel Milenovský
24. Vladimír Mrva *
25. Jozefína Ondovíková *
26. Igor Pačuta *
27. Štefan Partika
28. Marta Partiková
29. Vladimír Paulen
30. Ľubica Petzová *
31. Mária Polačková *
32. Štefan Potočňák
33. Alexander Rengevič
34. Otília Repčáková
35. Mária Šebejová
36. Ratibor Špes *
37. Katarína Štellerová
38. Miroslav Tkáč *
39. Ľubomír Valkučák *
40. Magdaléna Vozáriková *
41. Mária Vožníková *
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Mária Džuberová

1. Anna Berková
2. Jana Bieleková
3. Imrich Boľanovský
4. Alena Buncová
5. Zlatica Csokásová *
6. Ľubica Čihanská *
7. Igor Dolák *
8. Miroslav Dučay
9. Miroslava Gabániová *
10. Janka Gerjaková
11. Kornélia Hajdučková *
12. Gabriela Hajduková *
13. Marta Hetešová
14. Jana Hudáková
15. Alena Jaceková
16. Danka Kovalčíková
17. Mária Kubovská *
18. Elena Kupečková
19. Vladimír Ligus *
20. Martin Lipták *
21. Karol Martinko
22. Peter Marušin *
23. Marta Maťašová *
24. Anežka Miháľová
25. Vladimír Olejár *
26. Miroslav Onofrej
27. Jozef Pittel
28. Alexander Pivovarník
29. Eva Pruchnerovičová
30. Júlia Sedláková
31. Beáta Stupáková
32. Jitka Šragová *
33. Svetlana Uramová *
34. Marek Voško
35. Peter Žiga
Trieda: 4. C
Tr.prof.: Mária Štefaňáková

1. Ján Bednarčák
2. Michal Danilák *
3. Helena Demeterová *
4. Katarína Dudičová *
5. Bibiána Dudrová *
6. Gabriela Dupejová
7. Beáta Ferencová *
8. Miroslav Gogoľ
9. Katarína Haneková *
10. Gabriela Humeníková *
11. Adriána Juhásová *
12. Branislav Jurčo *
13. Peter Kalenský *
14. Lýdia Karaffová *
15. Dana Kováčová *
16. Miloš Kožuch *
17. Ján Kunec *
18. Beáta Köhlerová *
19. Iveta Macejová *
20. Zuzana Majerníková *
21. Agáta Marušinová *
22. Ján Murcko
23. Eva Pariláková *
24. Peter Pastierik *
25. Mikuláš Pištej
26. Gabriela Poníková
27. Milan Rešovský *
28. Zuzana Sláviková *
29. Melánia Šimkovičová *
30. Ľudmila Vargová *
31. Ľuboslava Zbihlejová
32. Tibor Drabiščák
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Ján Goliaš

1. Vlastimila Balážová
2. Marie Czielová
3. Jana Čorbová
4. Ľuboš Dudáš *
5. Marián Dzubej *
6. Helena Dzuriková *
7. Emília Ďaďovská
8. Eva Ďurkáňová *
9. Danka Fejérová
10. Zdenka Filčáková
11. Róbert Gold
12. Miroslav Jurášek
13. František Havrillay *
14. Alžbeta Hlubeňová
15. Iveta Kašprišinová *
16. Dušan Kivader
17. Pavel Kolivoška
18. Terézia Kollárová
19. Otília Kucková
20. Marta Kušnírová
21. Iveta Lukáčová
22. Oľga Ovádová *
23. Igor Pacolák
24. Hana Pantůšková
25. Mária Pastieriková *
26. Anna Pieščáková *
27. Mária Prattingerová *
28. Dagmar Sabolová *
29. Ľudmila Semeňuková *
30. Anna Tuschlová *
31. Lívia Slavkovská *
32. Iveta Ujhelyiová *
33. Daniela Vaľková *
34. Viera Virgalová *