Mená študentov GJAR

 


1977/1978

Trieda: 4. A
Tr.prof.: Jozef Varchola

1. Ľubica Balaščáková *
2. Jozef Bocko *
3. Darina Čechová
4. Gabriela Fejerčáková *
5. Miroslav Firment
6. Štefan Gajdoš *
7. František Greif *
8. Peter Hajník
9. Světa Hitriková
10. Pavol Hrabčák
11. Alena Kavuličová *
12. Jozef Kentoš
13. Ján Kmec *
14. Miroslav Knorovský
15. Mária Kropuchová
16. Libuša Laputková
17. Ľubov Lokajová *
18. Jozef Marek *
19. Iveta Maťašovská *
20. Beáta Mikušová
21. Milan Minčík
22. Anna Motyková *
23. Marián Mráz
24. Peter Nagy
25. Eva Olenočínová *
26. Alžbeta Petruškova
27. Peter Repka
28. Iveta Reváková *
29. Eva Rovňáková *
30. Anna Sekeráková
31. Kristian Smutný *
32. Mariana Studenčanová *
33. Dušan Štraus
34. Nadežda Ščurok - Švédová *
35. Hana Vančurová *
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Alfréd Rochlitz

1. Ivan Barla
2. Lýdia Beňová *
3. Daniela Buranovská *
4. Daniel Červeňák *
5. Viera Fečíková
6. Jana Havadejová *
7. Anna Horgošová
8. František Kačmarik *
9. Darina Kačurová *
10. Mária Kahancová
11. Jana Kohanová *
12. Ján Kuzmiak
13. Eva Kuzmiaková *
14. František Kvotidian
15. Ján Lendacký
16. Ľudmila Leščišinová *
17. Róbert Lichvár *
18. Pavol Macej
19. Lýdia Magdová *
20. Miroslav Mihaľ
21. Danka Minarčiková *
22. Peter Mudrý
23. Eva Olejárová *
24. Iveta Ondrušová *
25. Peter Onufrák
26. Mária Piovarčíová *
27. Mária Romanová *
28. Tibor Sedlák *
29. Ľudmila Silvayová *
30. Eva Sinajová *
31. Mária Šafránová *
32. Zlatuša Takáčová
33. Cecília Tokárová
34. Ján Tverďák
35. Štefan Varga
Trieda: 4. C
Tr.prof.: Katarína Mačugová

1. Danka Babejová
2. Daniela Doričková *
3. Svetlana Džuberová *
4. Jozef Fedor
5. Jozef Ferenc
6. František Franko
7. Peter Gábor *
8. Slavomíra Gajdošová *
9. Karol Gurský *
10. Štefan Ivanecký *
11. Mariana Ižariková *
12. Gabriela Kohútová
13. Dušan Kostráb
14. Jaroslav Kostráb *
15. Daniel Kuba *
16. František Kupčiha *
17. Ján Leško - Andraščík
18. Juliana Lukáčeková *
19. Viera Medzihradská *
20. Marcela Miklušová
21. Dušan Molitoris
22. Ján Obal *
23. Anna Richterová
24. Elena Rovňáková *
25. Ivana Řeháková
26. Beáta Svičinová
27. Ján Šándor
28. Rudolf Valko
29. Mária Vašková
30. Valéria Vargová
31. Ľudmila Weberová *
32. Katarína Weisová *
33. Otakar Župa *
34. Ján Štofan
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Viera Švecová

1. Alica Adamčíková
2. Blažena Biľová *
3. Peter Bosák
4. Štefan Bosák
5. Milan Botko
6. Gabriela Cicoňová
7. Mária Dolinská
8. Gabriela Dzurendová *
9. Vendelín Frimer
10. Ľudmila Grešliková *
11. Eva Jahničková
12. Tibor Jenčo
13. Magdaléna Kapľavková *
14. Katarína Klubníková *
15. Anna Kovalská
16. Eva Konečná
17. Ľubomira Krajňáková
18. Katarína Kraťuková
19. Cecília Kucháriková
20. Ľubica Lipčáková
21. Ida Lorenczová
22. Jana Macíková
23. Mária Maďarová
24. Anna Mastiľáková *
25. Iveta Orešanská *
26. Magdaléna Pavlová
27. Eva Petránová *
28. Hedviga Pivovarníková *
29. Zdenka Prihodová
30. Ladislav Sedlačko
31. Iveta Sedlárová *
32. Mária Semaníková
33. Alena Schvarzbacherová *
34. Ľudmila Sidorjaková *
35. Marta Šarocká
36. Jana Šimová
37. Emília Takáčová *
38. Mária Timková
39. Soňa Závodová