Mená študentov GJAR

 


1974/1975

Trieda: 4. A
Tr.prof.: Belo Tomčan

1. Jozef Bačinský *
2. Jaroslav Bánoci *
3. Juraj Benedicty
4. Darina Bernátová
5. Vladimír Blicha
6. Igor Čillík *
7. František Dorko
8. Amália Dovalová *
9. Imrich Ďuraško
10. Peter Gallo
11. Mária Gulová
12. Eva Halagová *
13. Peter Havadej
14. Jana Holováčová
15. Mária Holováčová
16. Vladimír Homoľa
17. Mária Hopkovičová *
18. Mikuláš Hudák *
19. Marián Jusko *
20. Ida Kaňuchová
21. Erika Kardoš Šianderová
22. Jaroslav Kopčák
23. Ľudmila Kozlaiová
24. Jozef Kundrát
25. Ján Ladomerský
26. Anna Lukáčová
27. Andrej Malankievič
28. Stanislav Mesároš
29. Ľudovít Mráz *
30. Jozef Olejár
31. Milan Piroh *
32. Bartolomej Pribula
33. Anton Repka
34. Gabriela Sabolová
35. Miroslav Sakáč
36. Jiří Sobek
37. Peter Sopko
38. Jozef Stajanča
39. Róbert Štefko *
40. Vratislav Štegena
41. Peter Tejiščák
42. Ľubica Zimová *
Trieda: 4. B
Tr.prof.: Mikuláš Kotora

1. Peter Augustín
2. Daniela Balúnová *
3. Peter Bandura *
4. Róbert Bernát
5. Rudolf Bicek
6. Eva Bujnovská
7. Jaroslav Dobiáš
8. Anton Figmik
9. Estera Frohmannová
10. Mária Gondová
11. Mária Gregová *
12. Edita Hajdučková *
13. Mária Hermanová
14. Mária Hovančáková
15. Júlia Hradilová *
16. Milan Hruška
17. Mikuláš Ilčin
18. Jozef Koháni
19. Martin Kokavec
20. Tibor Kollár *
21. Vladimír Komanický
22. Mária Kuzmiaková *
23. Viera Latkaničovaá
24. Lýdia Martinková
25. Peter Matiašovský
26. Juraj Mihály *
27. Jaroslav Novák
28. Pavel Petrus
29. Dana Pittelová
30. Eva Rokošná
31. Mariana Sedláková *
32. Tatiana Sejková
33. Miroslav Stanko
34. Reinhard Szimonisz
35. Tatiana Školníková *
36. Viliam Šofranko
37. Jozef Tekeľ
38. Alena Tobrmanová
Trieda: 4. C
Tr.prof.: Irena Vološčuková

1. Mária Andrejová
2. Emília Antolíková
3. Marián Baloga
4. Daniela Čajková *
5. Eva Černická
6. Dušan Daubner
7. Ján Figura *
8. Zlata Hanzelyová
9. Vendelín Höger
10. Aurélia Chamillová
11. Mária Ivanová
12. Darina Jašková
13. Mária Juričková
14. Bernadetta Kaščáková
15. Oľga Kikucová *
16. Viliam Kostráb
17. Alžbeta Kostrábová
18. Mária Kubiková
19. Daniela Kučerová
20. Mária Kvotidianová
21. Igor Macej *
22. Ľubica Martonová
23. Daniela Maťašovská
24. František Mihalič
25. Jozef Milkovič
26. Oľga Motyľová
27. Klára Orgovánová
28. Ľudmila Poláková
29. Tatiana Prokopovičová
30. Miroslav Purdeš
31. Mária Stašková
32. Nadežda Šimkovičová
33. Eva Tkáčová
34. Magdaléna Tomašková
35. Ľudmila Tomková
36. Anna Wagnerová
37. František Zborovský
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Veronika Dandárová

1. Peter Baláž
2. Gabriela Baranová
3. Janka Brodová
4. Vladimír Čeklovský
5. Jana Činčárová *
6. Vladislav Ďurkáň
7. Oľga Ďuršová
8. Anna Gmitrová
9. Jolana Grocká *
10. Eva Hlebová *
11. Daniela Hudáková
12. Vladimír Husár
13. Blanka Kolinčáková
14. Edita Kolšovská *
15. Blanka Kováčová *
16. Janka Leščinská *
17. Mária Leššová
18. Ľudmila Lučanská *
19. Anastázia Malajterová
20. Darina Mihoková
21. Irena Nevická *
22. František Novotný
23. Eva Oľhová
24. Marta Petráššovitšová *
25. Gabriela Petrofová *
26. Dezider Pošefka
27. Jarmila Pudíková
28. Ľubomír Roják
29. František Šarišský *
30. Mária Šarpatakyová
31. Kamila Hricová
32. Daniela Oružinská
33. František Turák
34. Vladimír Vilček *
35. Soňa Staviščáková