Mená študentov GJAR

 


1985/1986

Trieda: 4. A
Tr.prof.: Mária Kollárová

1. Pavol Adamkovič
2. Július Arvajovič
3. Monika Bočková
4. Viera Cvečková
5. Daniela Demčáková
6. Dáša Fertáľová
7. Anna Futejová
8. Darina Galdunová *
9. Eva Hermanovská
10. Eva Chomová
11. Slavomír Janiga
12. Mária Klabníková
13. Mária Kmecová
14. Andrea Kozáková
15. Alena Lacková
16. Jarmila Marinicová *
17. Slavomír Michalík *
18. Monika Mikulová *
19. Branislava Namešpetrová
20. Monika Paločková
21. Jana Pellová
22. Ivana Portíková
23. Dagmar Porubská *
24. Peter Pošefko *
25. František Rindoš
26. Pavol Sabolová *
27. Richard Sekerák
28. Iveta Šarocká *
29. Peter Tomko *
30. Katarína Trusová *
31. Emília Vargová
32. Adriana Žemberyová
Trieda: 4. B
Tr.prof.: RNDr. Darina Digoňová

1. Róbert Antoňák *
2. Ľuboš Bača *
3. Eva Baloghová
4. Zuzana Barboríková *
5. Ľubomír Bizub *
6. Jana Bosáková
7. Ivana Fečová
8. Rastislav Hurtuk *
9. Slavomír Choma *
10. Jaroslav Jaduš *
11. Marián Jančík *
12. Lýdia Kohútová
13. Anton Kokoška
14. Natália Kseňáková
15. Jitka Kupčíková *
16. Peter Maňkoš *
17. Anton Marcinčin *
18. Jozef Muránsky
19. Sláva Nadzonová
20. Alena Olejarníková *
21. Vladimír Pisarský
22. Rudolf Rašev *
23. Natália Robová *
24. Slavomíra Sarvašová
25. Edita Sláviková
26. Anna Stankovičová *
27. Eva Stasselová *
28. Monika Škvarková *
29. Helena Vapnárová
30. Milan Zuščin
Trieda: 4. C
Tr.prof.: Jozef Varchola

1. Andrea Čipkayová *
2. Anton Domen
3. Lucia Drobná
4. Marián Džubera
5. Štefan Fabián
6. Katarína Gogorová
7. Monika Hlebová *
8. Marcel Hudák
9. Peter Imrich *
10. Miroslav Kolenič
11. Ľuboš Kriš
12. Monika Lopuchovská *
13. Ondrej Lukáček *
14. Andrea Macíková
15. Marián Macko
16. Eva Machajová
17. Peter Makláry *
18. Ľuboš Morjak
19. Erika Nováková *
20. Marta Ondrejová *
21. Ľubomír Oswald
22. Iveta Palenčárová *
23. Dana Sopoligová *
24. Vladimír Suchodolinský
25. Alena Surgentová *
26. Eva Šeminská
27. Ľudmila Tomková *
28. Emília Vaľková
29. Adriana Veberová
30. Emília Vihonská
31. Karol Wnek
32. Dana Zimová *
Trieda: 4. D
Tr.prof.: Katarína Mačugová

1. Martin Cibuľka *
2. Iveta Cviková *
3. Vladimír Gajdoš *
4. Katarína Gerenčérová *
5. Zuzana Hadzimová *
6. Igor Hudak
7. Karin Jiránková *
8. Ľudmila Klepsatelová *
9. Ľudmila Kolarčíková *
10. Tibor Kolenič
11. Martin Kravec
12. Igor Kulan
13. Iveta Lešková
14. Renáta Lukáčová *
15. Bibiána Magdová
16. Henrieta Marcinová *
17. Iveta Matysová
18. Ľubomír Mihálik
19. Richard Mihálik
20. Jana Mrazová *
21. Přemysl Pech *
22. Zita Prokopičová
23. Elena Pružinská
24. Iveta Rimarčíková
25. Ľubomír Sabol
26. Silvia Sabolová
27. Mária Selepková *
28. Slavomír Straka *
29. Zuzana Štempeľová *
30. Zuzana Timkaničová
31. Anton Tisoň *
32. Nataša Uličná
33. Adriana Vargová
34. Jarmila Veberová